Điện thoại đặt hàng: 090.281.3711
 

CakeSense sẽ thông báo việc tổ chức lớp dạy làm bánh trên website và Facebook ngay khi có thể thực hiện được. Xin cảm ơn!